درب ریلی ( ویلایی )

زمان خواندن : 2 دقیقه

4.5/5

درب ریلی یا ویلایی چیست؟

درب ریلی از انواع دربهای پرطرفدار در ایران بعد از درب لولایی برای منازل مسکونی است
عدم باز شدن به داخل یا خارج که خود موجب ازاد شدن فضای جلو و پشت درب میشود بسیار مناسب فضا های محدود و کوچه های باریک از نظر پارک اتومبیل است
درب ریلی برای باز و بسته شدن بر روی ریلی که بر روی کف زمین قرار دارد حرکت میکند.
درب ریلی دارای یک موتور است که عموما بر روی زمین و قست انتهای درب در حال بسته قرار دارد.

درب های ویلایی نیز از نوع درب های لولایی هستند که دارای اندازه های بزرگتر و مقاوت بیشتر نسبت به درب های ساختمانی یا مسکونی دارند.