سیم تیغ دار حلقوی

زمان خواندن : 2 دقیقه

4.5/5

سیم تیغ دار حلقوی چیست؟

از رشته سیم های گالوانیزه تشکیل می شوند و دارای تیغ هایی می باشند که شکل تبر مانندی دارند که در قسمت مرکزی و فوقانی فنس به کار برده می شوند و در حقیقت متشکل از دو سیم به هم تنیده شده می باشد که 2.5 میلیمتر ضخامت دارند.

تولید سیم تیغ دار حلقوی توسط دستگاه های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک انجام می شود و قطر سیم تیغ دار حلقوی از 60 سانتی متر الی 90 سانتی متر می باشد که نوع 60 سانتیمتر 9 تا 13 متر از سیم  را پوشش می دهند و قطر 90 سانتیمتر 13 تا 17 متر از آن  را به طور استاندار پوشش می دهند. این سیم خاردار ها دارای 5000 لبه برنده در هر متر طول حلقوی شده می باشند. این سیم خاردار ها معمولا بر روی پایه های  v شکل بر روی دیوار ها اجرا می شوند .