گابیون دکوراتیو

زمان خواندن : 2 دقیقه

4.5/5

گابیون دکوراتیو چیست؟

کاربرد گابیون در واقع به صورت سازه ای و جهت مهاربندی بوده که در کنار آن کاربرد های زیبایی شناسانه و معماری یافته است. گابیون های دکوراتیو با توجه به کارایی های نگهداری و حفاظتی ویژگی زیبایی نیز دارند که در فضاهایی که تاثیر در دکوراسیون یا زیبایی محیط دارند استفاده میگردد.

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند.